Održan forum Participacija i učešće mladih na Kiseljaku

Održan forum Participacija i učešće mladih na Kiseljaku

Održan forum Participacija i učešće mladih na Kiseljaku

No Comments on Održan forum Participacija i učešće mladih na Kiseljaku

Forum Participacija i uključivanje mladih održan je 30. maja 2019. godine u prostorijama čitaonice Poljana na Kiseljaku. Na forumu je učestvovalo 36 mladih osoba sa Kiseljaka.

Panelisti su bili Mirela Vrabac, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, Dina Bajrektarević, Vijeće mladih Grada Tuzla, Azra Bašić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice, Almedin Beganović, član neformalne grupe mladih „MAKE IT“.  Uvodničar u razgovor bio je Mirza Mujezinović, koordinator programa omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice, dok je razgovor moderirao Vahid Beganović.

Panelisti su govorili o stanju unutar omladinskog sektora Grada Tuzla,  te su naglašeni  koje su dostupni mladima kao što su prostor za mlade, postojanje Službenika za mlade u Gradskoj upravi, fondovi za mlade, te postojanje Vijeća mladih Grada Tuzla kao krovne omladinske organizacije kroz koju mladi mogu organizovano da daju prijedloge, provode inicijaitive i direktno utiču na stvaranje pogodnijeg ambijenta za mlade.  Učesnici panela govorili su i o svojim ličnim isksutvima u aktivističkom radu, te su posebno naznačili da mladi moraju iskoristiti postojeće mehanizme koji se nude kako bi oni sami bili glas mladih, a ne da to umjesto njih čini neko drugi. Dodatno su naglasili potrebu da mladi preuzmu odgovornost da se sami uključe u kreiranje ambijenta kakav im je potreban.

Diskusija koja se otvorila sa mladima ukazala je da postoji velika potreba da se više razgovara o potrebama i uključivanju mladih na Kiseljaku. Tokom diskusije mladi su ukazali na poteškoće sa kojima se sureću kao što je udaljenost zajednice od centra Grada, nepostojanje prostora za okupljanje mladih na Kiseljaku, nedostatak sadržaja za mlade, te problem neuređenosti zajednice koji se prenosi i utiče na kvalitet života mladih.

Ipak mladi su pokazali spremnost da se samostalno organizuju te da pokrenu nekoliko inicijativa, kao što su muzička i dramska sekcija, uređenje mjesta za okupljanje mladih, uređenje „Streat workaut“ parka za mlade.

Mladi su pozvani da se informišu da o programima koje nude različite organizacije i institucije na Kiseljaku, te su direktno pozvani da se aktivraju kroz Omladinski klub Kiseljak,  novoosnovano udruženje Klub mladih Roma, ali i da se samostalno udružuju u neformalne grupe i predlažu inicijative koje će omogućiti mladima da budu vidljiviji i da postanu ravnopravni akteri u kreiranju života zajednice

Leave a comment

Back to Top