O nama

O nama

VIZIJA - Mi smo Lokalna grupa za razvoj (LGZR) Kiseljaka koja u svoj rad uključuje sve kategorije građana, organizacije, lokalne vlasti, potencijalne donatore i sve druge koji žele da sa nama sarađuju. Stvaramo čvrste veze i dobre odnose u zajednici i van nje. Članovi LGZR Imaju izgrađene kapacitete za implementaciju projekata i provođenje aktivnosti koje su direktna potreba zajednice i aktivni su u privlačenju investicija iz budžetskih i donatorskih fondova. Naš zadatak je da svojim radom i zalagenjem učinimo život ljudi na Kiseljaku ljepšim, sigurnijim, boljim i da njegove prirodne ljepote približimo drugima kako bi postali važan dio turitističke ponude Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona. KO JE LOKALNA GRUPA ZA RAZVOJ KISELJAKA? - Mi, građani Mjesne zajednice Kiseljak još uvijek pamtimo naš Kiseljak kao lijepu i uređenu mjesnu zajednicu koja je prije rata u BiH - zahvaljujući svom položaju i prirodnim potencijalima - bila veoma razvijena i perspektivna zajednica. Hiljade ljudi je ovdje dolazilo sedmično - ribara, kupača, izletnika, šetača i drugih koji su svojim prisustvom i aktivnostima oživljavali ovaj prostor. Danas, građani Tuzle i Tuzlanskog kantona gotovo da su zaboravili Kiseljak; mlađe generacije ga samo površno poznaju, dok se mi suočavamo sa nizom infrastukturnih i komunalnih problema, kao i problema po pitanju okoliša, kvalitete stanovanja, integracije stanovništva i lošeg materijalnog statusa, i to u mnogo većoj mjeri nego što je to nekada bilo. Nezadovoljstvo akumulirano svim ovim razlozima utjecalo je na odluku da se probudimo, da se aktiviramo i da napravimo korake ka pozitivnim promjenama. Sretni smo da smo u 2015. godini ostvarili saradnju sa Fondacijom tuzlanske zajednice, koja je u okviru svog Programa za razvoj zajednice dala priliku Kiseljaku da se uključi u Mrežu aktivnih zajednica, a time smo dobili priliku da jačamo i da se razvijamo. Ovaj proces učenja nas je doveo do važnih odluka. Naime, odlučili smo da želimo i možemo utjecati na donosioce odluka, ali i da svojim angažmanom i malim inicijatavama možemo doprinijeti velikim promjenama. Lokalna grupa za razvoj zajednice (LGZR) Kiseljak osnovana je 2015. godine i čine je: Savjet MZ Kiseljak, NK Kiseljak, UG Tunel, Osnovna škola, KUD Izvor, Udruženje poljoprivrednika Farmer i više formalnih i neformalnih grupa, kao i pojedinci. Članom može postati svaki pojedinac koji voli Kiseljak i koji može dati doprinos njegovom razvoju. Ponosno pičamo kako uređujemo naš Kiseljak uz pomoć Fondacije Tuzlanske zajednice. Ljudi su konačno prepoznali promjene koje utiču na život svih mještana Kiseljaka, i što je najvažnije, ujedinjujemo se i vraćamo se osjećaju zajednice i zajedništva. Zato svaki dan nastavljamo mnogo jači, a naši rezultati su i naša glavna nagrada. Naši prvi projekti su bili jako uspješni i imali su velikog odijeka u zajednici. Samo neki od projekata su: adaptacija čitaonica u Poljani i Ševaru, u kojoj se sada okupljaju formalne i neformalne grupe građana. Značajno je spomenuti i projekte uređenja nogometnog stadiona Kiseljak i organizovanje manifestacije „Kiseljački dani“, čime smo uspjeli obnoviti tradicionalno okupljanje znano nekada kao „Kiseljaci“. Naš najvažniji projekat jeste izrada Plana razvoja MZ Kiseljak koji je vodilja za aktivnosti aktivnosti LGZR. Imamo dosta energije u LGZR i želimo da naša zajednica bude uspješna, te da joj vratimo stari sjaj koji je nekada imala. Fondacija tuzlanske zajednice je dala veliku podršku našem razvoju, da se samostalno borimo za naše bolje sutra.

Članovi Lokalne grupe za razvoj

 • Savjet MZ Kiseljak
  Savjet MZ Kiseljak
  Savjet mjesne zajednice Kiseljak

  Na ideju Savjeta mjesne zajednice koje čine predstavnici politčikih partija SBB-a (2 člana ), SDA (2 člana), HDZ (1 član), BOSS (1 član), SDP (1 član), 2015. godine osnovana je Lokalna grupa za razvoj Kiseljaka koju čine (NK KISELJAK, Kud Izvor, OSKU Tunel, Farmer , OŠ Kiseljak i pojedinci ). Organizovali smo se u grupu…

 • O.S.K.U. “Tunel”
  O.S.K.U. “Tunel”
  O.S.K.U.Tunel

  Nekolicina mladih ljudi nošena entuzijazmom i željom da poboljšaju uslove svoje životne sredine, početkom 2006.godine, osnovala je O.S.K.U. Tunel, koja je brojala 20-ak članova. Udruga je dobila ime po tunelu na kojem se sve događalo. Iste godine realizovan je prvi projekat Udruge ”Izgradnja i uređenje igrališta na tunelu”, što je uključivalo kompletnu izradu podloge za…

 • “KUD” Izvor
  “KUD” Izvor
  Kulturno umjetničko društvo IZVOR

  Osnivanjem Kulturno-umjetničkog društva „izvor“ želise očuvati tradicija i kultura naroda i narodnosti, te obogatiti kulturniživot u samoj zajednici, kao i jačati saradnju među KUD-ovima u BiH i inostranstvu. Kulturno umjetničko društvo „Izvor“ ima bogatu istoriju, ali je njegov rad bio prekinut ratnim dešavanjima i teškim poslijeratnim godinama. KUD je ponovo pokrenut 12.7.2013. godine i za…

 • UP “Farmer”
  UP “Farmer”
  Udruženje poljoprivrednika

  Udruženje poljoprivrednika „Farmer“ U decembru 2006.Godine, veći broj poljoprivrednih proizvođača sa područja mjesne zajednice Kiseljak, kao i iz par okolnih mjesnih zajednica, odlučilo se organizovati i međusobno povezati. Tako je nastalo Udruženje poljoprivrednika Farmer. Broj naših članova godinama se mijenjao, u zavisnosti od obima proizvodnje. Danas, Udruženje broji 15 aktivnih članova, kao i 30 povremenih…

 • UG “NK Kiseljak”
  UG “NK Kiseljak”
  Nogometni klub "Kiseljak"

  Udruženje Građana „NK Kiseljak“ iz Kiseljaka postoji većšestu deceniju, tačnije od 1957. godine. Od samog početka pa do danas okupljao je zaljubljenike u nogomet. NK Kiseljak je oformljen s ciljem da okupi što više mladih sa područja mjesne zajednice Kiseljak, da praktikuju zdrav nacčn života kroz treninge i takmičenja. Misija NK Kiseljak jeste da razvija…

 • OŠ “Kiseljak”
  OŠ “Kiseljak”
  Osnovna škola "Kiseljak"

  Osnovna škola„Kiseljak“u Kiseljaku Obrazovanje učenika osnovnoškolskog uzrasta obavlja se u okviru JU OŠ „Kiseljak“, sa 241 učenikom i 31 uposlenikom. Naša misija je unapređenje svih segmenata odgoja i obrazovanja kroz kvalitetniju edukaciju učenika, nastavnika, roditelja i razvoj timskog rada. OŠ Kiseljak je jedina obrazovna ustanova u navedenoj mjesnoj zajednici. Ova škola je specifična po tome…

Naši donatori i partneri

Back to Top