OŠ “Kiseljak”

OŠ “Kiseljak”

OŠ “Kiseljak”

Comments Off on OŠ “Kiseljak”

Osnovna škola„Kiseljak“u Kiseljaku

Obrazovanje učenika osnovnoškolskog uzrasta obavlja se u okviru JU OŠ „Kiseljak“, sa 241 učenikom i 31 uposlenikom. Naša misija je unapređenje svih segmenata odgoja i obrazovanja kroz kvalitetniju edukaciju učenika, nastavnika, roditelja i razvoj timskog rada.

OŠ Kiseljak je jedina obrazovna ustanova u navedenoj mjesnoj zajednici. Ova škola je specifična po tome što na području Tuzlanskog kantona ima najveći procenat učenika Romske nacionalnosti.  Nastavu pohađa oko oko 100 romske djece, što čini oko 40% od ukupnog broja učenika. Broj prisutne Romske djece na nastavi je promjenjiv zbog stambenog migriranja. U proteklim godinama, uz napore nastavnog osoblja, ali i aktivnih građanskih udruženja, povećan je broj djece uključene u osnovno obrazovanje.

 

U osnovnoj školi Kiseljak se već nekoliko godina implementiraju neformalni edukativni programi od strane organizacija civilnog društva, usmjereni ka unaprjeđenju odgojno-obrazovnog procesa, posebno u radu sa djecom koja imaju mnogo izostanaka s nastave, probleme u učenju ili su odgojno zapostavljena zbog teške socijalne situacije u porodicama.

Back to Top